Kategorija Teorijas cena Braukšanas cena
 A 50 €

20 € 45 min.

 B 70 €

12.50 €  45 min. – mehāniskā ātrumkārba

12.50 €  45 min. – automātiskā ātrumkārba

 BE 50 €

15 € 45 min.